Promoties

Winterkorting:
In de wintermaanden December en Januari hanteren wij vaak extra aantrekkelijke tarieven.

BTW Verlaging:
=> medecontractant
=> 6% voor woningen vanaf 6 jaar